Master Salim Bhajan || Ganesh Ji Vandana ||Teri Jai Ho Ganesh Ji || Chhattarpur Temple, Delhi

Master Salim Bhajan || Ganesh Ji Vandana ||Teri Jai Ho Ganesh Ji || Chhattarpur Temple, Delhi